STUUR ‘N BOODSKAP

Maak kontak met ons. Onthou asseblief om ons te laat weet van enige lief of leed in die gemeente.

HANDIGE INLIGTING

Adres

Kerk Straat 1
Hermanus
7200

 

Posbus 38
Hermanus 
7200

Telefoon nommer

028 312 3904

Saakgelastigde

Mev. Elmarie Maree
082 898 6037
kerkkantoor@ngkerkhermanus.co.za

Kommunikasie beampte

Mev. Hesmarie Marx
072 842 9251
media@ngkerkhermanus.co.za

Kantoor ure

Maandag - Donderdag 08:00 - 16:00

Vrydag - 08:00 - 15:00