Personeel

Leraars

Ds. Corné Kemp

Kantoor: 028 312 3904
Selfoon: 082 874 6196
Epos: ckemp@ngkerkhermanus.co.za

Ds. Johan Botes

Kantoor: 028 312 3904
Selfoon: 081 049 8362
Epos: jbotes@ngkerkhermanus.co.za

 

Kerkraad

LEIERS

Voorsitter

Ds. Corné Kemp

Leierouderling

Daan Goosen

Leierdiaken

Sandra Groenewald

Ondervoorsitter

Les de Swardt

Onderleierouderling

Noekie Fourie

Onderleierdiaken

Willem Barnard

Personeel

Saakgelastigde

Mev. Elmarie Maree

082 898 6037

kerkkantoor@ngkerkhermanus.co.za

Koster

Mario Cox

083 762 6426

Kommunikasie beampte

Mev. Hesmarie Marx

072 842 9251

media@ngkerkhermanus.co.za

Orrelis

Mev. Louna Stofberg

082 295 7452